กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 26 -27 พฤศจิกายน ณ โรงแรม มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จ.กระบี่ *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมอมรี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญร่วมสัมมนา “ไม้ยืนต้น” ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเอวาด้า โรงแรมเอวาด้า จังหวัดตราด ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี
x
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกัน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง "การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น" ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าว >> จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ
x
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 โครงการ
x
     
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/10/2561)
x
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยผู้ใช้งานระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (01/10/2561)
x
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย ภายใต้โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2562 (27/09/2561)
x
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์ (25/09/2561)
x
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/09/2561)
x
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศยกเลิกการจ้างโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์ (18/10/2561)
x
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (18/10/2561)
x
ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (17/10/2561)
x
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมจัดนิทรรศการและนำเสนอธุรกิจในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ Lifestyle (16/10/2561)
x
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (12/10/2561)
x
     
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 22,050 กิโลกรัม (03/09/2561)
x
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม (01/08/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 7 คัน โดยวิธีประมูล (19/06/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง (29/03/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล (12/09/2559)
x
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๒ ลูก (รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน ๒ คัน หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๕๓ และ นง-๗๒๓๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/10/2561)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ ๑-๔/๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ (17/10/2561)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/10/2561)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/10/2561)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนสิ่งต่อเติมพื้นที่เช่าสถานที่ทำการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๔ (11/10/2561)
x
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3) (12/07/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 (05/07/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 (08/06/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 (04/05/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 (05/04/2561)
x
     
ประกาศราคากลาง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ โดรงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูงฯ โดยวิธีคัดเลือก (18/10/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างดำเนินกิจกรรมจัดนิทรรศการและนำเสนอธุรกิจในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ Lifestyle (16/10/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (12/10/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปีงบประมาณ 2562 (10/10/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing (10/10/2561)
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th