กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จังหวัดสมุทรปราการ (รายละเอียดโปรดคลิก)
x
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา "Online Business Plan แผนดี แผนโดน ยอดขายปัง" วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องทิพวรรณ บอลลูน L โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
รับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT(ประเทศไทย) ปี2562
x
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม "บัญชี...ชี้ช่องรวย" วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี **ผู้สนใจสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ในวันอบรม**
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ
x
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
x
     
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ร่างประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (11/12/2561)
x
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ ๘ ภายใต้โครงการเพิ่มโอกาสการค้าด้วย e-Commerce ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (26/11/2561)
x
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดและรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP Select เชิงสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/11/2561)
x
ร่างประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบสร้างธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/10/2561)
x
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/10/2561)
x
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง 13/12/2561 (2) (13/12/2561)
x
ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง 13/12/2561 (1) (13/12/2561)
x
ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง 12/12/2561 (2) (12/12/2561)
x
ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง 12/12/2561 (1) (12/12/2561)
x
ประกาศจัดซ์้อจัดจ้าง 7/12/2561 (2) (07/12/2561)
x
     
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 22,050 กิโลกรัม (03/09/2561)
x
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม (01/08/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 7 คัน โดยวิธีประมูล (19/06/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง (29/03/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล (12/09/2559)
x
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะ 13/12/2561 (2) (13/12/2561)
x
ประกาศผู้ชนะ 13/12/2561 (1) (13/12/2561)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการสัมมนา ไม้ยืนต้น ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ ๓ (12/12/2561)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินกิจกรรมจัดนิทรรศการและนำเสนอธุรกิจในงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับ Lifestyle (12/12/2561)
x
ประกาศผู้ชนะ 12/12/2561 (2) (12/12/2561)
x
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 (10/8/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 (11/12/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561 (30/11/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561 (30/11/2561)
x
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3) (12/07/2561)
x
     
ประกาศราคากลาง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (11/12/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างกิจกรรมนำเสนอและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในงาน OTOP City 2018 โครงการเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP Select (06/12/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางกระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 6,000,000 แผ่น (30/11/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (30/11/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสอบบัญชีธุรกิจ (29/11/2561)
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th