กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ข่าว >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 โครงการ
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ
x
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 30 โครงการ
x
     
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศ (13/09/2561)
x
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562 (20/08/2561)
x
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561 (11/05/2561)
x
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 6,000,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/04/2561)
x
ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เข้าสู่ช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/04/2561)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ Pantum รุ่น P3500DN จำนวน 90 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/09/2561)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED หลอดยาว ขนาด 18 watt T8 จำนวน 1000 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10/09/2561)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและสุขภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/09/2561)
x
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดธุรกิจชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/08/2561)
x
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๒ และ ๓ รวม ๒ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (28/08/2561)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 22,050 กิโลกรัม (03/09/2561)
x
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม (01/08/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 7 คัน โดยวิธีประมูล (19/06/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง (29/03/2560)
x
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล (12/09/2559)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/2561)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 (17/09/2561)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/09/2561)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรม เปิดโลกกระทรวงพาณิชย์ สร้างพันธมิตรนักธุรกิจรุ่นใหม่เชิงนวัตกรรม MOC Open House to New Innovative Entrepreneur Partnership ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ปีงบประมาณ 2561 (14/09/2561)
x
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 และ 3 รวม 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 (14/09/2561)
x
อ่านทั้งหมด     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3) (12/07/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 (05/07/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 (08/06/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 (04/05/2561)
x
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2561 (05/04/2561)
x
อ่านทั้งหมด     
ประกาศราคากลาง
ราคากลางประกวดราคาจ้างกิจกรรมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 (18/09/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง งานเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานพัฒนาธรุกิจการค้า เขต 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 (17/09/2561)
x
ราคากลางจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศ (13/09/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดวามสามารถธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้แข่งขันได้ในสากล ปีงบประมาณ 2562 (13/09/2561)
x
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (12/09/2561)
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th