กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "รอบรู้เรื่องการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ครั้งที่ 4 (จังหวัดชลบุรี) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
x
ครั้งที่ 5 (จังหวัดภูเก็ต) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิ
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน กันยายน 2561
พาณิชย์! เตรียมดัน 23 ธุรกิจต้นแบบ Brand Transform

วันที่ 11 ก.ย. 2561
 
พาณิชย์! เตรียมดัน 23 ธุรกิจต้นแบบ Brand Transform ก้
าวสู่ธุรกิจประชารัฐพันล้าน และโลดแล่นบนรันเวย์ธุรกิจโลกด้วยการสร้างแบรนด์
 
               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบวุฒิบัตร 23 ธุรกิจต้นแบบ Brand Transform ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาการออกแบบแบรนด์เชิงกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ (Strategic Brand Design for Business Transformation)" พร้อมจัดให้มีการนำเสนอผลสำเร็จเพื่อเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์ ในวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเตรียมผลักดันให้เข้าสู่ช่องทางจำหน่ายที่เหมาะสม ทั้งออฟไลน์ เช่น ร้านค้าส่ง, ค้าปลีก, ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และช่องทางออนไลน์ เช่น Thaitrade.com, ของดีทั่วไทย.com เพื่อก้าวไปสู่ธุรกิจประชารัฐพันล้าน
                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยถึง ความสำเร็จของการจัดงาน "พัฒนาแบรนด์พลิกโฉมธุรกิจสู่ประชารัฐพันล้าน : Brand Design for Business Transformation” ที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่ต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แบรนด์และขยายโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจกว่า 100 รายสมัครเข้าร่วม Brand Health Check โดยกรมฯ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท บารามีซี่ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ คัดเลือกธุรกิจดาวเด่นจำนวน 23 ธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจหมวดอาหาร จำนวน 7 แบรนด์ ธุรกิจหมวดบริการ จำนวน 6 แบรนด์ ธุรกิจหมวดเครื่องสำอางและสมุนไพร จำนวน 8 แบรนด์ ธุรกิจหมวดอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน จำนวน 1 แบรนด์ และธุรกิจหมวดแฟชั่น จำนวน 1 แบรนด์
                ในการเริ่มต้นทำธุรกิจนั้น การสร้างแบรนด์ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก และทำให้เป็นข้อได้เปรียบในการทำธุรกิจ เนื่องจากความรู้สึกที่มีต่อสินค้าหรือบริการจากแบรนด์นั้นๆ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือไปใช้บริการต่างๆ นั้นโดยส่วนใหญ่มาจากความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และชื่อเสียงของบริษัทที่เป็นเจ้าของแบรนด์นั้นเป็นหลัก การสร้างแบรนด์จึงไม่ใช่แค่การออกแบบโลโก้หรือการตั้งชื่อ แต่มันคือการสร้างประสบการณ์ (brand experience) ที่เที่ยงตรงกับตัวตนแบรนด์ ถูกใจกลุ่มเป้าหมาย สร้างความรู้สึกที่ดี และความผูกพันระหว่างแบรนด์กับตัวผู้บริโภคด้วย ซึ่งถ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้ ก็แทบจะมีกลยุทธ์ที่ครบถ้วนสำหรับการสร้างแบรนด์ให้สำเร็จแล้ว เพราะเป้าหมายสูงสุด คือ การสร้าง brand loyalty (ความภักดีในแบรนด์) ดังนั้น การสร้างแบรนด์ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใด เพียงแต่ผู้ประกอบธุรกิจ เอสเอ็มอีมักให้ความสำคัญเป็นลำดับรองลงมาจากยอดขาย
                  "โลกการค้ายุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของเทคโนโลยี ธุรกิจมุ่งสู่การขายผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ e-Commerce มากขึ้น โดยใช้ Social Media เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการเพิ่มยอดขาย แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอยู่เสมอก็คือ การสร้างแบรนด์ หากธุรกิจเล็งเห็นความสำคัญของ "แบรนด์" และสื่อสารประสบการณ์ของแบรนด์ (Brand Experience) ที่เป็นอัตลักษณ์ตัวตนขององค์กร สินค้า หรือแม้แต่ตัวตนของเจ้าของธุรกิจที่จะแสดงถึงความจริงใจและคำมั่นสัญญาต่อผู้บริโภคโดยสื่อสารให้เกิดการรับรู้และทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและบริการนับว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง "แบรนด์จึงเป็นมากกว่าธุรกิจ"
                    อธิบดีกล่าวทิ้งท้ายว่า "ในยุคที่การแข่งขันทางธุรกิจคือการสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นเหมือน DNA ของแบรนด์ที่จะผลักดันให้เกิดการ "สร้างมูลค่าเพิ่ม" ในรูปแบบต่างๆ แบรนด์จึงเปรียบเสมือนพลังหมุนเวียนวงจรธุรกิจอย่างไร้ขอบเขต"
 
****************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                 ฉบับที่ 171 / วันที่ 11 กันยายน 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th