กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
x
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "รอบรู้เรื่องการบัญชีผลประโยชน์ของพนักงานสำหรับทุกกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
ครั้งที่ 4 (จังหวัดชลบุรี) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี จังหวัดชลบุรี
x
ครั้งที่ 5 (จังหวัดภูเก็ต) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร (Total Solutions for SMEs) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิ
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน ตุลาคม 2561
กรมพัฒน์ฯ เปิดหลักสูตร Franchise B2B รุ่นที่ 22 ชวนธุรกิจโคลนนิ่งเป็นแฟรนไชส์

วันที่ 17 ต.ค. 2561
 
กรมพัฒน์ฯ เปิดหลักสูตร Franchise B2B รุ่นที่ 22 ชวนธุรกิจโคลนนิ่งเป็นแฟรนไชส์
 
               กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างโอกาสให้ธุรกิจไทยขยายร้านต่อได้ด้วยระบบแฟรนไชส์ เปิดรับสมัครแล้วในหลักสูตร Franchise B2B รุ่นที่ 22 ปีนี้เพิ่มความพิเศษโดยได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากธนาคารกสิกรไทยมาช่วย X-Ray แผนการเงินของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ มีโมเดลธุรกิจที่สร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ย่นระยะเวลาความสำเร็จทางธุรกิจให้มาถึงเร็วขึ้นอีก
                นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจไทยให้ประสบความสำเร็จ มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยโมเดลธุรกิจที่จะเป็นทางลัดสู่ความสำเร็จนั้นก็คือ ‘ธุรกิจแฟรนไชส์’ ช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ ในปีงบประมาณ 2562 กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรม "สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B)” ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 22 ตั้งเป้าหมายผู้เข้าอบรมจำนวน 150 ราย อบรมระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 - 5 เมษายน 2562 ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจำนวน 120 ชั่วโมง
                อธิบดี กล่าวต่อว่า "สำหรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตร Franchise B2B จะสามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ อย่างถูกต้อง วางแผนกลยุทธ์และสร้างคู่มือในระบบแฟรนไชส์ได้ มีโมเดลธุรกิจที่จะนำไปต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ทันที เข้าใจถึงการเขียนสัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่าง แฟรนไชส์ซีและ แฟรนไชส์ซอร์ ส่งผลให้ขยายโอกาสทางการตลาดได้อย่างกว้างขวาง และมีระบบบริหารจัดการแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน”
                "ความพิเศษของการอบรมรุ่นที่ 22 นอกจากมีการเพิ่มเติมผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะมาเป็นวิทยากรแล้วยังจะเพิ่มความเข้มข้นทางด้านการจัดทำแผนธุรกิจและการเงินมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเข้าร่วมให้ความรู้ในหัวข้อการวางแผนการเงินในระบบแฟรนไชส์ และการ X-Ray การเงินของธุรกิจ เพื่อนำมาปรับแผนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำระหว่างชั่วโมงการนำเสนอ แผนธุรกิจก่อนที่ผู้เข้าอบรมจะจบหลักสูตรอีกด้วย โดยความพิเศษที่กรมฯ ได้ตั้งใจเพิ่มเติมมาในรุ่นนี้จะ ‘ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจ’ จากสถาบันการเงินด้วยการนำแผนธุรกิจที่ผ่านการวิเคราะห์และปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินไปนำเสนอประกอบการขออนุมัตินั่นเอง”
                  "สำหรับธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Franchise B2B รุ่นที่ 22 จะต้องมีคุณสมบัติโดยเป็นเจ้าของหรือผู้แทนกิจการซึ่งสามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร ไม่เคยผ่านการอบรมในรุ่นที่ 1-21 โดยต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีสาขาเป็นของตนเองหรือสาขาแฟรนไชส์ซีไม่น้อยกว่า 2 สาขา ทั้งนี้ กรมฯ ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 16 พฤศจิกายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5953 อีเมล์ franchisedbd.b2b@gmail.com” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
                   ปัจจุบันมีธุรกิจผ่านการอบรมหลักสูตร Franchise B2B แล้ว จำนวน 947 ราย แบ่งเป็น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 513 ราย บริการจำนวน 161 ราย ค้าปลีก จำนวน 139 ราย ความงามและสปา จำนวน 76 ราย และการศึกษา จำนวน 58 ราย
 
********************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                        ฉบับที่ 3 / วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th