กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 25-วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเชียงแสน โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ข้อพึงระวังและประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการนำส่ง DBD-e-Filing เวอร์ชั่นใหม่" ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
สัมมนาปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง "ไต่สวนให้รู้ วินิจฉัยให้ชัด ผู้บังคับไม่ถูกคัดค้าน" วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Sapphire room ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
อ่านทั้งหมด     
ข่าวสาร >> ข่าวกรม(Press release) >> ข่าวกรม (Press release) 2561 >> เดือน ตุลาคม 2561
กรมพัฒน์ฯ ชวนผู้ประกอบการอสังหา 'อัพเดท' กฎหมายบริหารทรัพย์สินยุคใหม่แบบเจาะลึก

วันที่ 22 ต.ค. 2561
 
กรมพัฒน์ฯ ชวนผู้ประกอบการอสังหา 'อัพเดท' กฎหมายบริหารทรัพย์สินยุคใหม่แบบเจาะลึก
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เข้าร่วมสัมมนา "เรียนรู้อยู่เป็น...กฎหมายบริหารทรัพย์สินยุคใหม่" ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจบริหารทรัพย์สินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล
                  นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การจัดสัมมนา "เรียนรู้อยู่เป็น...กฎหมายบริหารทรัพย์สินยุคใหม่" จะช่วยสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลให้สามารถบริหารทรัพย์สินและงานด้านนิติบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักบริหารทรัพย์สินที่มีความเป็นมืออาชีพจะช่วยแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบโครงการ ตลอดจนลดต้นทุนในการบริหารหลังการขายกับโครงการต่างๆ ได้
                 เนื่องจากการบริหารทรัพย์สินเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน จำเป็นที่ต้องใช้บุคลากรที่เข้าใจในงานเฉพาะด้านและเป็นมืออาชีพที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า นักบริหารทรัพย์สินจะต้องอาศัยความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะหรือประสบการณ์ควบคู่กันไป ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพย์สินนั้นจะต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานให้สมบูรณ์และอยู่ในความพอใจของลูกค้าสูงสุด
                 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีธรรมาภิบาลและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล  เนื่องจากบุคลากรในธุรกิจบริหารทรัพย์สินมีความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น การเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการอาคาร บุคลากรของธุรกิจบริหารทรัพย์สินและนิติบุคคลอาคาร จะช่วยให้ธุรกิจมีการทำงานที่เป็นระบบและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลดีต่อสมาชิกหรือลูกบ้านในแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นคนหมู่มากและใช้ระยะเวลาการอยู่อาศัยเป็นเวลานาน
               สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ กรมได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพย์สิน มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.2543 กฎกระทรวง 2558 ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง พ.ศ.2559 กฎหมายใหม่ EIA การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน กฎหมายอาคารชุด พระราชบัญญัติอาคารชุดและข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการตามระเบียบที่ออกใหม่และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
              สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5963 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th
 
********************************
ที่มา : กองธุรกิจบริการ                                                                                       ฉบับที่ 6 / วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th