กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมสัมมนา "Online Business Plan แผนดี แผนโดน ยอดขายปัง" วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น ณ ห้องทิพวรรณ บอลลูน L โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
x
รับสมัครร้านอาหารไทยเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT(ประเทศไทย) ปี2562
x
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม "บัญชี...ชี้ช่องรวย" วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี **ผู้สนใจสามารถสมัครเพิ่มเติมได้ในวันอบรม**
x
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สัมมนา "ไม้ยืนต้น" ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัด พิษณุโลก
x
อ่านทั้งหมด     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
งานธุรกิจต่างด้าว


 
งานธุรกิจต่างด้าว : ขออนุญาต
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบ ต. 2 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตาม มาตรา 17
 แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542
- แบบหนังสือนำส่งคำขออนุญาตพร้อมรายละเอียด
สมาคมการค้า : การขอให้ออกใบแทนใบอนุญาต
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบบริการข้อมูลธุรกิจ การขอให้ออกใบแทนใบอนุญาต
- หนังสือมอบอำนาจ
งานธุรกิจต่างด้าว : ขอหนังสือรับรอง
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบ ต. 1 แบบแจ้งเลิกการประกอบธุรกิจ/ย้ายสำนักงานหรือ
สถานที่ประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าว มาตรา 22
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2542
งานธุรกิจต่างด้าว : ขอใบแทน
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
แบบ ต. 8 แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
งานธุรกิจต่างด้าว : แบบฟอร์มอื่น
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf ไฟล์.Zip
- แบบประมาณการรายจ่าย
การจัดทำคำรับรอง และการรายงานการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดทำคำรับรอง และการรายงานการดำเนินงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th