เว็บบอร์ด

เข้าสู่ระบบ
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
ขวัญณรินทร์ 18 มิถุนายน 2562 08:56:48
33 1 RannevDag
19 มิถุนายน 2562 05:17:53
อยากทราบว่าตัวเองไปมีชื่อเป็นกรรมการหรือถือหุ้นบริษัทใดหรือไม่ต้องทำอย่างไร?
ลัทธสิทธิ์ 17 มิถุนายน 2562 23:39:01
1 0
ชำระบัญชีจากการหุ้นส่วนถอนหุ้นบริษัทจำกัด
นภชนก 17 มิถุนายน 2562 22:58:32
3 0
เปลี่ยนตราห้างหุ้นส่วน
กฤติณ ว่อง 17 มิถุนายน 2562 14:43:41
4 0
เปลี่ยนคำนำหน้า และชื่อสกุลผู้ถือหุ้น ต้องยื่นเอกสารขอเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะ
Wipawinee 14 มิถุนายน 2562 17:36:38
28 1 Doophy
15 มิถุนายน 2562 13:13:42
ทำไมตอนยื่นงบ พอกรอกผู้ทำบัญชีไม่ได้
Janjao 13 มิถุนายน 2562 17:08:11
6 0
เป็นสมาชิกของกรมอยู่แล้วต้องการแจ้งเปลี่ยนอีเมล์ค่ะ
จิรา 13 มิถุนายน 2562 16:15:19
14 1 Y#กองข้อมูลธุรกิจ .
18 มิถุนายน 2562 10:53:48
ถาม-ตอบเกี่ยวกับ E-Commerce
visutkewkan 13 มิถุนายน 2562 14:30:48
7 0
จดทะเบียนบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
สุมารี 11 มิถุนายน 2562 18:18:20
10 0
เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
ขวัญณรินทร์ 11 มิถุนายน 2562 13:11:58
54 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
แบบฟอร์มจดทะเบียน หจก.
พิภัตตา เอี่ยมเจริญ 18 มิถุนายน 2562 15:32:41
1 0
เรื่อง การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนบริษัทจำกัดด้วยทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน
4 0
จะเปลี่ยนจากหุ้นบุริมสิทธิ์ เป็นหุ้นสามัญ ต้องทำอย่างไร
วริสรา 28 พฤษภาคม 2562 08:44:53
2 0
วิธีการแก้ไขให้แสดงเลขหมายใบหุ้นใน อบจ 5
วารุณี 28 เมษายน 2562 15:40:40
31 0
บอจ.5
ก้อย 17 เมษายน 2562 11:00:35
23 0
ชื่อจดทะเบียน
IXN 10 เมษายน 2562 23:37:10
43 2 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
18 เมษายน 2562 11:27:56
ต้องการเปลี่ยนอักษรที่คล้ายกันในการจองชื่อบริษัท
46 0
ไม่สามารถเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลธุรกิจ(เดิม)ได้
56 0
ขายของใน lazada ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ไหม
72 1 Y#กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ (ทพ.) .
4 มกราคม 2562 10:00:51
การบันทึกหุ้นส่วนกรณีผู้ถือหุ้นมีคนเดียว
วรินทร 12 ธันวาคม 2561 14:06:21
29 0
หัวข้อ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
บจก.โดนพิทักทรัพย์ ต้องนำส่งงบการเงินไหมค่ะ
นวนฉวี 14 พฤษภาคม 2562 03:11:59
9 0
นำส่งบอจ.5 เลขบัตรฯผู้ถือหุ้นไม่แสดงในเอกสารบอจ.5
นลัทพร 2 พฤษภาคม 2562 09:07:46
51 0
การแก้ทศนิยมจากโปรแกรม dbd in excel
acc_bow 27 กุมภาพันธ์ 2562 09:27:54
42 0
ที่ให้ระบุวันประชุมรับรองงบ
ranida 11 กุมภาพันธ์ 2562 21:47:30
53 0
จดบริษัทใหม่ ต้องเข้าไปสมัครขอรหัสใหม่หรือเปล่า
กุุสุมา 5 ตุลาคม 2561 11:06:53
253 1 ชฎารัตน์
14 มิถุนายน 2562 16:06:52
งบร้าง มีที่ดินติดค้ำประกัน ธนาคารขอคืนสู่สภาพแล้ว
253 0
ยืนงบการเงินล่าช้า ปี 2560
นุสรา 18 กันยายน 2561 11:04:36
263 0
ยีื่นงบการเงินแล้วแต่ข้อมูลยังไม่แสดงในคลังข้อมูลธุรกิจ
พงษ์พันธุ์ ทองอยู่ 23 สิงหาคม 2561 10:20:35
227 1 ศุภชัย
7 พฤษภาคม 2562 15:22:55
ละเมิดสิทธิชื่อผู้ทำบัญชี
ประภาพรรณ โรจนพัฒน์ 19 กรกฎาคม 2561 14:06:24
466 0
ส่งงบการเงินด้วยกระดาษแต่ไม่ส่ง E-filing
สัน 27 มิถุนายน 2561 15:16:05
422 0