กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
   
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ (จ)205/2557 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งและเพิ่มทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด <<อ่านรายละเอียด>> (20/11/2557)
x
แบบแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (10/11/2557)
x
ในการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด เพื่อให้มีวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจขายตรงและธุรกิจตลาดแบบตรง ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม (โปรดคลิก) (31/10/2557)
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ Modern Professional Accountants" ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี เริ่มเปิดรับสมัครการสัมมนา ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2557 (15/10/2557)
x
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 171/2557 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนและบริษัท เพื่อให้มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจขายตรง และการตลาอดแบบตรง (01/10/2557)
x
เรียนรู้การประกอบธุรกิจออนไลน์ (30/09/2557)
x
     
   
     
     
   
    ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด    
   
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 18 พฤศจิกายน 2557