กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
 
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ภาพตราประทับของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด ที่ยื่นขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
x
จองจดทะเบียนนิติบุคคลผ่าน แอพพลิเคชั่น QUEQ ได้แล้ววันนี้ ทดลองการใช้งานระหว่างวันที่ 8 ก.ย. - 8 ต.ค. 60 สำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ณ ส่วนทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า "จะจองได้ ต้องอยู่ในรัศมี 30 กม.จาก DBD นะครับ"
x
ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุนทางธุรกิจ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 จ.นครปฐม
x
กรมพัฒน์ฯ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท เปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 นี้เป็นต้นไป
x
ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “DBD Registered” ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2560
x
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “วิสาหกิจเพื่อสังคมกับบทบาทที่เหนือกว่าการเป็นผู้ให้ (A Social Enterprise beyond Social Giver)”
x
     
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th