กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
   
แนวทางการปฏิบัติในการ ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นพร้อมงบการเงิน ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 (15/05/2558)
x
"รายการที่ต้องตรวจสอบก่อนนำส่งงบการเงิน และข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญที่ไม่สามารถรับได้" สำหรับตรวจสอบรายการที่สำคัญก่อนนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันที่ 25 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2558 (11/05/2558)
x
ขั้นตอนการส่งงบการเงินประจำปี 2558 ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2558 เฉพาะการนำส่งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ (11/05/2558)
x
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 5/2558 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 2) (07/05/2558)
x
แนวทางปฏิบัติตามคำสั่งฯ ที่ 66/2558 (10/04/2558)
x
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 66/2558 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งและเพิ่มทุนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด (25/03/2558)
x
     
   
     
     
   
    ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด    
   
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 19 พฤษภาคม 2558