กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
   
ระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทย (ThailandNTR) (20/08/2558)
x
รางวัล "เพชรพาณิชย์" ปี 2558 (10/08/2558)
x
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครออกจากทะเบียน แบ่งเป็น 2 กรณี (28/07/2558)
x
ประกาศ !! ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558 (30/06/2558)
x
ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (18/06/2558)
x
เนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีการปรับปรุงระบบรับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนนิติบุคคลใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น จึงทำให้มีบางขั้นตอนอาจเกิดความล้าช้า เนื่องจากเป็นระบบใหม่และเจ้าหน้าที่ยังไม่คุ้นเคย (16/06/2558)
x
     
   
     
     
   
    ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด    
   
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 19 พฤษภาคม 2558