กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขนาดตัวอักษร :
ภาษาไทย ENG
 
 
   
ขอเชิญตอบ "แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี 2559 " มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) (28/04/2559)
x
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (27/04/2559)
x
ขอเชิญ “นิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 นำส่งงบการเงินได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559” (30/03/2559)
x
“รายการที่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องตรวจสอบก่อนนำส่งงบการเงิน และข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญที่ไม่สามารถรับได้” สำหรับตรวจสอบรายการที่สำคัญก่อนนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (30/03/2559)
x
คำชี้แจง เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนงานเกี่ยวกับการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ (10/03/2559)
x
เอกสารประกอบการสัมมนา "การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชีเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรการบัญชีชุดเดี่ยว" (07/03/2559)
x
ระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 12) พ.ศ 2559 (01/03/2559)
x
     
   
     
     
   
    ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด       ดูทั้งหมด    
   
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล
 
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแอพพิเคชั่น
                                                                                                                                            แบนเนอร์ทั้งหมด แบนเนอร์ทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่นๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
สำนักต่างๆ
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail

facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
นับตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2558