กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม เรื่อง "ก่อร่าง สร้างธุรกิจ นิติบุคคลไทย" วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรม ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฟรี! อาหารกลางวัน)
x
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 18-วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องราชาเทวะ ชั้น 6 โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การกรอกงบการเงินและบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing
x
อบรมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เชื่อมโยงระบบนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
x
อ่านทั้งหมด     
เรียนรู้กับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
ผลงานเผยแพร่ เรื่อง ประเทศไทยกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
x
อินโฟกราฟฟิกส์กฎหมายหลักประกัน ชุดที่ 2
x
แผ่นประชาสัมพันธ์กฎหมายหลักประกัน ชุดที่ 2
x
แผ่นประชาสัมพันธ์กฎหมายหลักประกัน ชุดที่ 1
x
อินโฟกราฟฟิกส์กฎหมายหลักประกัน ชุดที่ 1
x
อัตราค่าธรรมเนียม
x
แอนนิเมชันสาระสำคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ รุ่น 3
x
แอนนิเมชันสาระสำคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ รุ่น 2
x
แอนนิเมชันสาระสำคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ รุ่น 1
x
     
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
x
กฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. 2559
x
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
x
     
ผู้บังคับหลักประกัน
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
x
อินโฟกราฟฟิกส์ผู้บังคับหลักประกัน
x
แผ่นประชาสัมพันธ์ผู้บังคับหลักประกัน
x
     
คำถามที่พบบ่อย
     
สื่อเรียนรู้
เอกสารบรรยาย หัวข้อ“ไม้ยืนต้นมูลค่าสูง” ทรัพย์ตัวใหม่ในการขอสินเชื่อ (สัมมนา“ไม้ยืนต้นมูลค่าสูง” ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ) 12.ก.ย.61
x
เอกสารบรรยาย หัวข้อปลดล็อค “ไม้ยืนต้นมูลค่าสูง” เป็นหลักประกัน (สัมมนา“ไม้ยืนต้นมูลค่าสูง” ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ) 12.ก.ย.61
x
เอกสารบรรยาย หัวข้อ หลักประกันทางธุรกิจ แหล่งทุนใหม่ SME (สัมมนา“ไม้ยืนต้นมูลค่าสูง” ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ) 12.ก.ย.61
x
คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน)
x
คู่มือการให้บริการตรวจดูรายการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
x
เอกสารประกอบการบรรยาย "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ"
x
เอกสารประกอบการบรรยาย "ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ"
x
     
การอบรม/สัมมนา
x
     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
x
     
ระบบแจ้งข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
x
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าsecured
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th