กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 25-วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเชียงแสน โรงแรม ดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย* รายละเอียดโปรดคลิก
x
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "ข้อพึงระวังและประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการนำส่ง DBD-e-Filing เวอร์ชั่นใหม่" ในวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
x
สัมมนาปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มมูลค่าหลักประกันทางธุรกิจ วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง "ไต่สวนให้รู้ วินิจฉัยให้ชัด ผู้บังคับไม่ถูกคัดค้าน" วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Sapphire room ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
x
อ่านทั้งหมด     
เรียนรู้กับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
ผลงานเผยแพร่ เรื่อง ประเทศไทยกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
x
อินโฟกราฟฟิกส์กฎหมายหลักประกัน ชุดที่ 2
x
แผ่นประชาสัมพันธ์กฎหมายหลักประกัน ชุดที่ 2
x
แผ่นประชาสัมพันธ์กฎหมายหลักประกัน ชุดที่ 1
x
อินโฟกราฟฟิกส์กฎหมายหลักประกัน ชุดที่ 1
x
อัตราค่าธรรมเนียม
x
แอนนิเมชันสาระสำคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ รุ่น 3
x
แอนนิเมชันสาระสำคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ รุ่น 2
x
แอนนิเมชันสาระสำคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ รุ่น 1
x
     
กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
x
กฎกระทรวงกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับหลักประกัน พ.ศ. 2559
x
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
x
     
ผู้บังคับหลักประกัน
รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับหลักประกัน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
x
อินโฟกราฟฟิกส์ผู้บังคับหลักประกัน
x
แผ่นประชาสัมพันธ์ผู้บังคับหลักประกัน
x
     
คำถามที่พบบ่อย
     
สื่อเรียนรู้
หลักประกันทางธุรกิจแหล่งทุนใหม่SME
เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนา "ไม้ยืนต้น" ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ
x
ไม้ยืนต้นทรัพย์ตัวใหม่ในการขอสินเชื่อ
เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนา "ไม้ยืนต้น" ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ
x
ปลดล็อคไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันได้
เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนา "ไม้ยืนต้น" ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ
x
คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน)
x
คู่มือการให้บริการตรวจดูรายการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
x
เอกสารประกอบการบรรยาย "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ"
x
เอกสารประกอบการบรรยาย "ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ"
x
     
การอบรม/สัมมนา
x
     
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
x
     
ระบบแจ้งข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ
x
     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าsecured
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th