คำพิพากษาศาลปกครอง

1. การไม่เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้นแต่เลื่อนเพียง 0.5 ขั้น และฟ้องเกี่ยวกับขอให้ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบเลื่อนเป็นระดับ 6

2. คำสั่งเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

3. คำสั่งย้ายไม่เป็นธรรม

 

 

<ดูคำพิพากษาคำสั่งที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ศาลปกครอง โปรดคลิก>

<กลับหน้าหลัก>