กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> ประกาศสัญญา
ประกาศสัญญา
ใบสั่งจ้าง ซ่อมกล้องวงจรปิด cctv ชั้น ๒ (14 ก.ย. 2561)
บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 (14 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 3 (14 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารื้อถอน และติดตั้งชั้นเหล็กรางเลื่อน จำนวน ๖๘ ตู้ (13 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นง-๗๒๓๐ (12 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์วุฒิบัตร กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๑ (12 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์วุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชวห่วยมืออาชีพ จำนวน ๘๐๐ ชุด (12 ก.ย. 2561)
บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ครั้ังที่ 6 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) (11 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงานจำนวน ๒๓ ตัว (11 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมสถานที่ทำการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 4 (11 ก.ย. 2561)
ใบสั่งจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๕๒ (10 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๔ (10 ก.ย. 2561)
ใบสั่งจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๙ อัน (10 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างย้ายและติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๔ (7 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างย้ายและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๔ (7 ก.ย. 2561)
ใบสั่งจ้างซัก รีดผ้าปูโต๊ะ จำนวน ๒๖ ผืน (7 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มแปรรูปสับปะรด (7 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำเอกสารเพื่อใช้ในการจัดโครงการสัมมนาไม้ยืนต้นมูลค่าสูง ทรัพย์ตัวใหม่ของหลักประกันทางธุรกิจ (7 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยางรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๕๒ ขนาด ๒๑๕/๖๕ R๑๕ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.ย. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างย้ายและติดตั้งระบบคิวของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๔ (5 ก.ย. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th