กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศ (13 ก.ย. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562 (20 ส.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2561 (11 พ.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 6,000,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 เม.ย. 2561)
ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เข้าสู่ช่องทางออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 เม.ย. 2561)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ปีงบประมาณ 2561 (2 เม.ย. 2561)
ร่างประกาศจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มี.ค. 2561)
ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาดรูปแบบใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มี.ค. 2561)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup และ SME ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (24 ม.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำข้อมูลรายการทางทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดให้มีความสมบูรณ์ (Data Cleansing) (18 ม.ค. 2561)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ม.ค. 2561)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club (ระดับประเทศ) (16 ม.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยภายใต้โครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (12 ม.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Festival 2018 ภายใต้โครงการขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce (10 ม.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ม.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารปรกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนารูปแบบการตลาดและสร้างโอกาสทางการตลาดรูปแบบใหม่ โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ปีงบประมาณ 2561 (22 ธ.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการบูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกิจสู่ AEC (20 ธ.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ่างโครงการปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse) (19 ธ.ค. 2560)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนาค้าปลีกชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาค้าปลีกชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ธ.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (14 ธ.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th