กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2562 (18 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ Pantum รุ่น P3500DN จำนวน 90 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED หลอดยาว ขนาด 18 watt T8 จำนวน 1000 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและสุขภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.ย. 2561)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดธุรกิจชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๒ และ ๓ รวม ๒ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (28 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๑ – ๖ รวม ๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (28 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ จำนวน 7 ราย (27 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing (21 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (20 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดธุรกิจชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 รายการ (8 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อมิตซูบิซิ หมายเลขทะเบียน บธ-2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอก (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 -30 กันยายน 2561) จำนวน 10 ราย (24 พ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (18 พ.ค. 2561)
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๘,๐๐๐ รีม วงเงินงบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (10 พ.ค. 2561)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 พ.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2,000 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 พ.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th