กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศการขายทอดตลาด
ประกาศขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 22,050 กิโลกรัม (3 ก.ย. 2561)
ยกเลิกการประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 40,465 กิโลกรัม (1 ส.ค. 2560)
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 7 คัน โดยวิธีประมูล (19 มิ.ย. 2560)
ประกาศขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อในราชการต่อไป จำนวน 122 เครื่อง (29 มี.ค. 2560)
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน โดยวิธีประมูล (12 ก.ย. 2559)
ประกาศจำหน่วยเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 (8 เม.ย. 2559)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 (28 มี.ค. 2559)
ประกาศราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 (3 มี.ค. 2559)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มีได้ใช้ประโยนช์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11779 กิโลกรัม (19 ก.พ. 2559)
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ (5 ก.พ. 2559)
ประกาศราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม (22 ธ.ค. 2558)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจำหน่ายเอกสารและกระดาษที่มิได้ประดยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม (15 ธ.ค. 2558)
ขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 89 เครื่อง (22 ส.ค. 2557)
ขายทอดตลาดรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 3 คัน (2 เม.ย. 2557)
ขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 107 เครื่อง (27 ก.ย. 2555)
ขายทอดตลาดรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 8 คัน (13 ก.ย. 2555)
ประกาศขายทอดตลาดชั้นเหล็กรางเลื่อน และตู้เหล็กเก็บไมโครฟิล์มที่ชำรุด เสียหาย และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (12 ก.ย. 2555)
ประกาศขายทอดตลาดชั้นเหล็กรางเลื่อน จำนวน 66 แถวคู่ (6 ก.ค. 2555)
ประกาศการขายทอดตลาดรถยนต์ (22 ก.พ. 2555)

หน้า : [1]
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th