กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกัน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง "การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น" ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์นครปฐม จังหวัดนครปฐม คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
x
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
x
test1
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางและการคำนวณราคากลางการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (12 ต.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (12 ต.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 โครงการ (12 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนสิ่งต่อเติมพื้นที่เช่าสถานที่ทำการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๔ (11 ต.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณ อาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 และ 3 รวม 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (11 ต.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562 (11 ต.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และชุดไมโครโฟนไร้สาย (11 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ จำนวน 4 ราย (10 ต.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปีงบประมาณ 2562 (10 ต.ค. 2561)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ต.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing (10 ต.ค. 2561)
ใบสั่งจ้างลูกจ้างเหมาฯ จำนวน 1 ราย (9 ต.ค. 2561)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบให้บริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 ต.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ (9 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ จำนวน 1 ราย (8 ต.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยผู้ใช้งานระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (8 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ (8 ต.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิว (5 ต.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 54 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระยะเวลา 10 เดือน) (5 ต.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 54 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ระยะเวลา 10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 ต.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th