กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหว (วิดิทัศน์) เรื่อง ทำความรู้จักเครื่องมือทางการเงิน TFRS 9 (24 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอน และติดตั้งชั้นเหล็กรางเลื่อน จำนวน ๖๘ ตู้ (24 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายพัสดุและเอกสาร พร้อมจัดเรียงแฟ้มเอกสารให้เป็นระบบ (24 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ (24 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกภาพเคลื่อนไหว (วิดิทัศน์) เรื่อง ทำความรู้จักเครื่องมือทางการเงิน TFRS ๙ (22 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มแปรรูปสับปะรด (22 ส.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กย-๓๒๖๗ จำนวน ๑ ลูก (21 ส.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing (21 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing (21 ส.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างบำรงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562 (20 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ (Presentation VDO) เผยแพร่กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เรื่อง ผู้บังคับหลักประกัน (20 ส.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562 (20 ส.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (20 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (20 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำคู่มือเปิดร้านค้าออนไลน์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรอง DBD Registered และ DBD Verified (20 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 30 โครงการ (20 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กย-3267 จำนวน 1 ลูก (17 ส.ค. 2561)
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (16 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th