กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลาง โครงการ Start to SMART 2017 กิจกรรม งานออกแบบ วางผัง จัดทำโครงสร้าง ตกแต่งสถานที่ และพิธีเปิดงาน (23 ม.ค. 2560)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 6 (20 ม.ค. 2560)
ราคากลางงานเช่าสถานที่สำหรับการจัดงาน ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2560 (19 ม.ค. 2560)
ราคากลางกิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทย เข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online (B2C) (19 ม.ค. 2560)
ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR กิจกรรมพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และพัฒนาผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสิงค้าชุมชน Offine 2 Online (B2C) (19 ม.ค. 2560)
ประกาศยกเลิกการจ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดใน/ต่างประเทศและการเจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี 2560 ครั้งที่ 2 (19 ม.ค. 2560)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนารูปแบบการค้าและช่องทางการตลาด โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสูส่สากล ปี 2560 ครั้งที่ 2 (17 ม.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้า ภายใต้โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ม.ค. 2560)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559 (11 ม.ค. 2560)
ราคากลางโครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) (10 ม.ค. 2560)
ราคากลางกิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้า ภายใต้โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (10 ม.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศ (10 ม.ค. 2560)
ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR กิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้า ภายใต้โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 (10 ม.ค. 2560)
ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR โครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) (10 ม.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ Call Center ทดแทน (9 ม.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) (6 ม.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และฟิล์มเครื่องโทรสาร จำนวน 29 รายการ (4 ม.ค. 2560)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand Online Mega Sale ๒๐๑๗ ภายใต้ โครงการขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce (4 ม.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand Online Mega Sale ๒๐๑๗ ภายใต้ โครงการขยายตลาดการค้าด้วย e-Commerce (4 ม.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ dbd e-filing (28 ธ.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th