กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) (26 ธ.ค. 2559)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) (26 ธ.ค. 2559)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) (26 ธ.ค. 2559)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้า ภายใต้โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ประจำปี 2560 (26 ธ.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการค้าและช่องทางการขยายตลาด โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ธ.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดำนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 ธ.ค. 2559)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก งานสอบราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และฟิล์มเครื่องโทรสาร จำนวน 29 รายการ (21 ธ.ค. 2559)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (20 ธ.ค. 2559)
ราคากลางจัดซื้อตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD-eFiling (19 ธ.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดใน/ต่างประเทศและการเจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี 2560 ครั้งที่ 2 (19 ธ.ค. 2559)
ราคากลางจ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ (15 ธ.ค. 2559)
ราคากลางพัฒนารูปแบบการค้าและช่องทางการขยายตลาด โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี 2560 (15 ธ.ค. 2559)
ประกาศร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนารูปแบบการค้าและช่องทางการขยายตลาด โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี 2560 ครั้งที่ 2 (14 ธ.ค. 2559)
ราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 6 (9 ธ.ค. 2559)
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 6 (9 ธ.ค. 2559)
ราคากลางจ้างจัดนิทรรศการ "ต้นแบบร้าน OTOP Select 77 EXPERIENCE" ในงาน "OTOP CITY 2016" โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปีงบประมาณ 2560 (8 ธ.ค. 2559)
ราคากลางการจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) : สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อนผ่านระบบ e-Learning ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (8 ธ.ค. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559 (8 ธ.ค. 2559)
ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR กิจกรรมพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดใน/ต่างประเทศและการเจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากลปี 2560 ครั้งที่ 2 (7 ธ.ค. 2559)
ราคากลางจ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดใน/ต่างประเทศและการเจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี 2560 (7 ธ.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th