กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส? (1 ธ.ค. 2559)
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 (1 ธ.ค. 2559)
ราคากลางจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตฐานการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (1 ธ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และฟิล์มเครื่องโทรสาร จำนวน 29 รายการ (1 ธ.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ Call Center ทดแทน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และฟีล์มเครื่องโทรสาร จำนวน 29 รายการ (1 ธ.ค. 2559)
ประกาศผลสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ 2560 (1 ธ.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 พ.ย. 2559)
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการค้าส่ง-ปลีกไทยสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2560 (30 พ.ย. 2559)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (29 พ.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้า ภายใต้โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 พ.ย. 2559)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนารูปแบบการค้าและช่องทางการขยายตลาดโครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี 2560 (29 พ.ย. 2559)
ประกาศยกเลิกการจ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดใน/ต่างประเทศและการเจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี 2560 (29 พ.ย. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษากิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจบริการผู้สูงอายุ สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการไทย ภายใต้ AFAS ปีงบประมาณ 2560 (28 พ.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 พ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวารสารกรมพัฒนาพัฒนาธุรกิจการค้า ต้นสายปลายทางธุรกิจ ฉบับที่ 42-47 (25 พ.ย. 2559)
ร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) จัดซืัอตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ Call Center ทดแทน (25 พ.ย. 2559)
ราคากลางจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ Call Center ทดแทน (25 พ.ย. 2559)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างกิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้า ภายใต้โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ประจำปี 2560 (23 พ.ย. 2559)
ราคากลาง จ้างกิจกรรมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสมาคมการค้า ภายใต้โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ประจำปี 2560 (23 พ.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th