กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศ (23 พ.ย. 2559)
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่ Smart Enterprise โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (18 พ.ย. 2559)
ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR โครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ครั้งที่ 2 (16 พ.ย. 2559)
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้มีการประกอบธุรกิจตามมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยวิธีคัดเลือก (16 พ.ย. 2559)
ประกาศผลสอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (15 พ.ย. 2559)
ราคากลางจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบพัดสปริง จำนวน 15,000 ชิ้น (15 พ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์ (14 พ.ย. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษากฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และธุรกิจบัญชีท้ายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ (10 พ.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (7 พ.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนารูปแบบการค้าและช่องทางการขายาตลาด โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 พ.ย. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559 (4 พ.ย. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (3 พ.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (3 พ.ย. 2559)
จ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดใน/ต่างประเทศและการเจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี 2560 (1 พ.ย. 2559)
ราคากลางประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (31 ต.ค. 2559)
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (31 ต.ค. 2559)
ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR โครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) (31 ต.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างโครงการพัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) (31 ต.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า "ต้นสายปลายทางธุรกิจ" ฉบับที่ 42-47 (31 ต.ค. 2559)
ราคากลางจ้างจัดทำวาสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า "ต้นสายปลายทางธุรกิจ" ฉบับที่ 42-47 (31 ต.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th