กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางจ้างจัดทำวาสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า "ต้นสายปลายทางธุรกิจ" ฉบับที่ 42-47 (31 ต.ค. 2559)
ราคากลางซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม (28 ต.ค. 2559)
ประการผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2560 ระยะเวลา 11 เดือน (28 ต.ค. 2559)
ราคากลางกิจกรรมพัฒนารูปแบบการค้าและช่องทางการขยายตลาด โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากลปี 2560 (28 ต.ค. 2559)
ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR กิจกรรมพัฒนารูปแบบการค้าและช่องทางการขยายตลาด โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากลปี 2560 (28 ต.ค. 2559)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) จ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดใน/ต่างประเทศและการเจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี 2560 (26 ต.ค. 2559)
ราคากลางจ้างกิจกรรมพัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตลาดใน/ต่างประเทศและการเจรจาธุรกิจ โครงการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด OTOP ไทยสู่สากล ปี ๒๕๖๐ (26 ต.ค. 2559)
ราคากลางจ้างจัดทำหนังสือคู่มือแนะนำนิติบุคคลตั้งใหม่ "คู่มือสิ่งที่ต้องรู้ & ทำ เมื่อเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด" โครงการแนะนำนิติบุคคลตั้งใหม่ (20 ต.ค. 2559)
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (20 ต.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 ต.ค. 2559)
ราคากลางจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 ต.ค. 2559)
ราคากลางจ้างเผยแพร่ข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 ต.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างบริการข่าวตัดออนไลน์ (Online News Clipping) (18 ต.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (18 ต.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (18 ต.ค. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2559 (11 ต.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 54 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 54 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจัดทำรายงานข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2559 (6 ต.ค. 2559)
ประกาศยกเลิกผลการสอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 และ 3 รวม 2 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2560 (30 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th