กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดนิทรรศการสืบสานปณิธานแม่หลวงของปวงไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2561 (14 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่โกดังสำหรับเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 (14 ส.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดธุรกิจชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ส.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดธุรกิจชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๖๖ อัน (10 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 โครงการ (10 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานพัฒนาธรุกิจการค้า เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ส.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานเช่าพื้นที่อาคารเพื่อเป็นที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๖๖ อัน (9 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือเปิดร้านค้าออนไลน์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรอง DBD Registered และ DBD Verified (9 ส.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกาตลาดผลิตภัณฑ์สับปะรด (9 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด cctv สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 3 รัชดาภิเษก (8 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงาน อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (8 ส.ค. 2561)
ใบสั่งจ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้งที่ ๖ (8 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์วุฒิบัตรและปกวุฒิบัตรกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Networking Via Application (8 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการสืบสานปณิธานแม่หลวงของปวงไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2561 (8 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 รายการ (8 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ DBD Get Together 2018 สร้างวินัย สร้างทีม และสร้างความสามัคคี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ (7 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด cctv สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต ๓ รัชดาภิเษก (7 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th