กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลาง เช่าพื้นที่โกดัง (คลองสิบ) ประจำปีงบประมาณ 2560 (8 ก.ย. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อน้ำดื่มกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปีงบประมาณ 2560 (8 ก.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing (8 ก.ย. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing (8 ก.ย. 2559)
ราคากลาง เช่าพื้นที่อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) ประจำปีงบประมาณ 2560 (7 ก.ย. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 (6 ก.ย. 2559)
ร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และระบบฐานข้อมูล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 ก.ย. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และระบบฐานข้อมูล (5 ก.ย. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 54 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 (2 ก.ย. 2559)
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 54 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ก.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ราคากลางจ้างพัฒนาระบบงานสำนักงานบัญชีคุณภาพ และระบบนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (31 ส.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบสำนักงานบัญชีคุณภาพ และระบบการจัดทำฐานข้อมูลนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (31 ส.ค. 2559)
ราคากลางจ้างทำแฟ้มทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 14,000 แฟ้ม (29 ส.ค. 2559)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (26 ส.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง (25 ส.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างจัดทำคู่มือการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (DBD Registered) และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (DBD Verified) (17 ส.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาเอกชนจัดหารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 6 คัน เพื่อใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ DBD Get Together 2016 : คุณธรรม จริยธรรม และความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม (16 ส.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริม “ประชารัฐร่วมใจ ร้าน OTOP ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง” (16 ส.ค. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2559 (5 ส.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ส.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th