กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางงานจ้างจัดนิทรรศการ สืบสานปริธาน แม่หลวงของปวงไทย (3 ส.ค. 2559)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างกิจกรรมการขยายช่องทางการตลาดสินค้า SMEs และผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ (1 ส.ค. 2559)
จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2559 (28 ก.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศ ภายใต้โครงการแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลกประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 (13 ก.ค. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2559 (12 ก.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างกิจกรรมการขยายช่องทางการตลาดสินค้า SMEs และผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ (8 ก.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างกิจกรรมการขยายช่องทางการตลาดสินค้า SMEs และผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ (8 ก.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ก.ค. 2559)
ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มิ.ย. 2559)
ร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 มิ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้ จำนวน 3,000,000 แผ่น (24 มิ.ย. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ไทยสู่สากล ปี 2559 (22 มิ.ย. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (22 มิ.ย. 2559)
ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจ้างดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ SMEs ไทยสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพ โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าภูมิภาค ประจำปี 2559 (20 มิ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ประกาศประกวดจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแฟรนไซส์ในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศ ภายใต้โครงการแฟรนไซส์ไทยสู่ตลาดโลกประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 (7 มิ.ย. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2559 (6 มิ.ย. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2559 (6 มิ.ย. 2559)
ร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจ แฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศ ภายใต้โครงการแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลกประจำปี 2559 ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 มิ.ย. 2559)
ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศ ภายใต้โครงการแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลกประจำปี 2559 ครั้งที่ ๒ (1 มิ.ย. 2559)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าในประเทศ ภายใต้โครงการแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลกประจำปี 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 พ.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th