กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศผลการสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการกิจกรรมประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (Best e-Commerce Website Award) (8 เม.ย. 2559)
ประกาศจำหน่วยเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 3 (8 เม.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และขยายตลาดออนไลน์ OTOP ไทยสู่สากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (8 เม.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand Online Mega Sale ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากลเพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce โดยวิธีสอบราคา ครั้งที่ 2 (7 เม.ย. 2559)
ราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand Online Mega Sale ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากลเพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce ครั้งที่ 2 (7 เม.ย. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2559 (7 เม.ย. 2559)
ราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ (4 เม.ย. 2559)
ร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) กิจกรรมจัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (4 เม.ย. 2559)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) (31 มี.ค. 2559)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบันทึกการนำส่งและจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) งบการเงิน และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ่น ประจำปี 2559 เข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (29 มี.ค. 2559)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 (28 มี.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ โครงการแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก ปีงบประมาณ 2559 (24 มี.ค. 2559)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินงาน Thailand Online Mega Sale ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากลเพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce (23 มี.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์ฯ จำนวน 40 รายการ (18 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาการจ้างเอกชนดำเนินการกิจกรรมประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (Best e-Commerce Website Award) (16 มี.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานจ้างเอกชนดำเนินการกิจกรรมประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น (Best e-Commerce Website Award) (16 มี.ค. 2559)
ประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 5 โดยวิธี e-bidding (16 มี.ค. 2559)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 มี.ค. 2559)
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ (11 มี.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวนราคากลางจัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 5 (10 มี.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th