กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) กิจกรรมจัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand e-Commerce Day ครั้งที่ 5 (10 มี.ค. 2559)
ประกาศผลสอบราคาจ้างจัดทำระบบการให้บริการงานการอนุญาต และรับแจ้งตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 มี.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาบันึกการนำส่งและจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) งบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (9 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาการจ้างเหมาบันทึกการนำส่งและจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) งบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (9 มี.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดจ้างทำธงราวและป้ายตราสัญลักษณ์ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ โครงการสร้างการรับรู้ร้านฉลาดซื้อ ประหยัดใช้ (7 มี.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างกิจกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าสู่ช่องทางการจำหน่าย ตามแผนงานเชื่อมโยงการกระจายสินค้าร้านค้าส่งค้าปลีก โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ไทยสู่สากล (4 มี.ค. 2559)
ประกาศราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม ครั้งที่ 2 (3 มี.ค. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (2 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand Online Mega Sale ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากลเพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce (29 ก.พ. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน Thailand Online Mega Sale ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากลเพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce (29 ก.พ. 2559)
ราคากลางและการคำนวนราคากลางจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่อง “บัญชี...ชี้ช่องรวย” ผ่านระบบ e-learning (19 ก.พ. 2559)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มีได้ใช้ประโยนช์แล้ว น้ำหนักประมาณ 11779 กิโลกรัม (19 ก.พ. 2559)
ราคากลางและการคำนวนราคากลางการจ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ (17 ก.พ. 2559)
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์ (17 ก.พ. 2559)
ราคากลางและการคำนวนราคากลางการจ้างจัดทำระบบการให้บริการงานการอนุญาตและรับแจ้งตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (12 ก.พ. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำระบบการให้บริการงานการอนุญาตและรับแจ้งตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (12 ก.พ. 2559)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร จำนวน 40 รายการ (12 ก.พ. 2559)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร จำนวน 40 รายการ (12 ก.พ. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2559 (5 ก.พ. 2559)
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ (5 ก.พ. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th