กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฉบับที่ ๒) (29 ม.ค. 2559)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 2,500,000 แผ่น (29 ม.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ม.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนามูลค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ไทยสู่สากล ปี 2559 (27 ม.ค. 2559)
ราคากลางจ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บแฟ้มทะเบียนนิติบุคคลงบการเงินและเอกสารที่เกี่่ยวข้อง ณ ห้องชั้น 10 โซน D (22 ม.ค. 2559)
ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ม.ค. 2559)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ (19 ม.ค. 2559)
ราคากลางจ้างพิมพ์ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (แบบ พค.0401) (19 ม.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ 2 (19 ม.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางกิจกรรมยกระดับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพในระดับสากล (14 ม.ค. 2559)
ประกาศผลสอบราคาจ้างพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (14 ม.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ซื้อตามโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (14 ม.ค. 2559)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง ซื้อตามโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (14 ม.ค. 2559)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยห้อง Data Center ระบบปรับอากาศและสำรองไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4 (13 ม.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างพิมพ์แบบบริการข้อมูลธุรกิจ (แบบ บธ.1) จำนวน 1,500,000 แผ่น (11 ม.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 2,500,000 แผ่น (7 ม.ค. 2559)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาศักยภาพร้านค้าออนไลน์ด้วยเทคนิคด้านการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากลเพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (7 ม.ค. 2559)
ราคากลางจ้างพิมพ์กระดาษลายน้ำโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 2,500,000 แผ่น (7 ม.ค. 2559)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (7 ม.ค. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2558 (6 ม.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th