กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ธ.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการสร้างนักการค้ามืออาชีพ (Smart Trader) และประเมินสถานะทางธุรกิจ (Entrepreneur Diagnosis Model) ภายใต้โครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ (29 ธ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้าง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (28 ธ.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (28 ธ.ค. 2558)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 24-29 ธันวาคม 2558 (1) (24 ธ.ค. 2558)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 24-29 ธันวาคม 2558 (2) (24 ธ.ค. 2558)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 24 -29 ธันวาคม 2558 (3) (24 ธ.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างก่อสร้างตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (23 ธ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยห้อง Data Center ระบบปรับอากาศและสำรองไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4 (22 ธ.ค. 2558)
ประกาศราคาการขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม (22 ธ.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างบำรุงรักษาความปลอดภัยห้อง Data Center ระบบปรับอากาศและสำรองไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4 (22 ธ.ค. 2558)
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ 2 (17 ธ.ค. 2558)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจำหน่ายเอกสารและกระดาษที่มิได้ประดยชน์แล้วของหน่วยงานราชการ น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม (15 ธ.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (11 ธ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้าง เรื่อง จ้างโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) (11 ธ.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ซื้ัอเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ 2 (8 ธ.ค. 2558)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ครั้งที่ 2 (8 ธ.ค. 2558)
ประกาศประกวดราคาจำหน่ายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้วของหน่วยราชการ น้ำหนักประมาณ 11,779 กิโลกรัม (8 ธ.ค. 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2558 (8 ธ.ค. 2558)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (Web Services) (4 ธ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th