กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงาน อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (7 ส.ค. 2561)
ใบสั่งจ้างทำสำเนาเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนแผนงบประมาณ (7 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน ครั้งที่ ๖ (7 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วุฒิบัตรและปกวุฒิบัตรกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Networking Via Application (7 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี ๒๕๖๑ (7 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1,000 กล่อง (6 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อยางรถยนต์ ขนาด ๒๑๕/๖๕ R๑๕ จำนวน ๘ เส้น (รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน ๒ คัน หมายเลขทะเบียน นง-๙๓๔๖ และ นจ-๑๑๕๔) (6 ส.ค. 2561)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๓ ลูก (รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า จำนวน ๓ คัน หมายเลขทะเบียน นจ-๑๑๔๗,นจ-๑๑๕๒,นจ-1584) (6 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสำเนาเอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนแผนงบประมาณ (6 ส.ค. 2561)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานเช่าพื้นที่โกดังสำหรับเก็บเอกสารประจำปีงบประมาณ 2562 (3 ส.ค. 2561)
บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการครบวงจร (Startup Complex) ครั้งที่ 4 (3 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ DBD Get Together ๒๐๑๘ สร้างวินัย สร้างทีม และสร้างความสามัคคี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จังหวัดชลบุรี (3 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กย-3267 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 3 ลูก (รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นจ-1147,นจ-1152 และ นจ-1584) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี ๒๕๖๑ (1 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 โครงการ (1 ส.ค. 2561)
บันทึกแก้ไขปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club (ระดับประเทศ) (31 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่เซฟโรเลต หมายเลขทะเบียน กย-๓๒๗๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2561)
ใบสั่งจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อฮอนด้า กม-๒๖๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 2561)
บันทึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างกิจกรรมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศไทยภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการที่มีมูลค่าสูง (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (26 ก.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th