กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการพัฒนาศักยภาพร้านค้าออนไลน์ด้วยเทคนิคด้านการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากลเพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (16 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการพัฒนาศักยภาพร้านค้าออนไลน์ด้วยเทคนิคด้านการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากลเพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (16 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดทำโต๊ะ - เก้าอี้สำนักงาน (15 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างทำรายงานข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2558 (15 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อวิทยุ (15 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (15 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (15 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้าง เรื่อง จ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (15 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (15 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2559 (14 ต.ค. 2558)
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 20,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (14 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนาณราคางานจ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และภารกิจด้านต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (14 ต.ค. 2558)
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และภารกิจด้านต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (14 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างจัดทำวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” ฉบับที่ 36-41 (14 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างจัดทำวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” ฉบับที่ 36-41 (14 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดบริการข่าวตัดออนไลน์ (Online News Clipping) (13 ต.ค. 2558)
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเอกชนดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจครบวงจร ปีงบประมาณ 2559 (13 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเอกชนดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจครบวงจร ปีงบประมาณ 2559 (13 ต.ค. 2558)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (9 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษากิจกรรม สร้างความเข้มแข็งสมาคมการค้าตามแนวทาง Balanced Scorecard (BSC) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมการค้า (9 ต.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th