กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ขอเชิญผู้บังคับหลักประกัน เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง "การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น" ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์นครปฐม จังหวัดนครปฐม คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม
x
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตร "บ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ"ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
x
test1
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) (25 พ.ย. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือคัมภีร์นักบัญชีมืออาชีพ (24 พ.ย. 2558)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจด้านการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมธุรกิจครบวงจร ปีงบประมาณ 2559 (16 พ.ย. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างจัดทำแฟ้มทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 6,000 แฟ้ม (16 พ.ย. 2558)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการกิจกรรม Thailand Online Mega Sale 2016 กิจกรรม สร้างโอกาสตลาดและกระตุ้นการค้าออนไลน์ (13 พ.ย. 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2558 (12 พ.ย. 2558)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการพัฒนาศักยภาพร้านค้าออนไลน์ด้วยเทคนิคด้านการตลาดออนไลน์ (9 พ.ย. 2558)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติงานเปรียบเทียบปรับ ชั้น 11 โซน D กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (9 พ.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 51 เครื่อง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 (9 พ.ย. 2558)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างจัดทำวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า "ต้นสายปลายทางธุรกิจ" ฉบับที่ 36 ถึง 41 (6 พ.ย. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างจัดทำหนังสือคู่มือแนะนำนิติบุคคลตั้งใหม่ (6 พ.ย. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (Web Services) (6 พ.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก (Web Services) (6 พ.ย. 2558)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (5 พ.ย. 2558)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (5 พ.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 พ.ย. 2558)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การให้บริการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ และภารกิจด้านต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (5 พ.ย. 2558)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 (30 ต.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล (30 ต.ค. 2558)
ราคากลางจ้างเหมาสถานที่พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการเข้าสู่ธุรกิจ e-Commerce ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากลเพื่อสร้างและพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (28 ต.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th