กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ (23 ก.ย. 2558)
ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ (9 ก.ย. 2558)
ประกาผลการประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารที่ทำงานสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 รวม 6 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2559 (9 ก.ย. 2558)
ประกาผลการประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 (พหลโยธิน) เขต 3 (รัชดาภิเษก) ประจำปีงบประมาณ 2559 (9 ก.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ก.ย. 2558)
ประกาผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและพื้นที่จัดเก็บแฟ้มทะเบียนนิติบุคคล เอกสารจดทะเบียน งบการเงิน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 ครั้งที่ 3 (4 ก.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย Data Center ระบบปรับอากาศและสำรองไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติงานเปรียบเทียบปรับ ชั้น 11 โซน D กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (4 ก.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารเพื่อรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติงานเปรียบเทียบปรับ ชั้น 11 โซน D กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2558 (4 ก.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ก.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 ก.ย. 2558)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยห้อง Data Center ระบบปรับอากาศและสำรองไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2559 (3 ก.ย. 2558)
ประกาผลการประกวดราคาจ้างทำหนังสือรายงานประจำปีกรมศพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2558 ครั้งที่ 2 (2 ก.ย. 2558)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 (2 ก.ย. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing (1 ก.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Image Processing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ก.ย. 2558)
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบเปรียบเทียบปรับ ครั้งที่ 2 (31 ส.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยห้อง Data Center ระบบปรับอากาศและสำรองไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2559 (31 ส.ค. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย Data Center ระบบปรับอากาศและสำรองไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 ส.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th