กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศผลการสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 3,600 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (18 มิ.ย. 2558)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและพื้นที่จัดเก็บแฟ้มทะเบียนนิติบุคคล เอกสารการจดทะเบียยน งบการเงิน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 (พหลโยธิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มิ.ย. 2558)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้าง กิจกรรม จัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน e-Commerce Day 2015 (17 มิ.ย. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างตามโครงการพัฒนาระบบเปรียบเทียบปรับ (17 มิ.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการพัฒนาระบบเปรียบเทียบปรับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 มิ.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รวมพลัง Network ธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่สากล” ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (16 มิ.ย. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสาร ปรับอากาศ เพื่อใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รวมพลัง Network ธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่สากล” ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 (16 มิ.ย. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้าง กิจกรรม จ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน e-Commerce Day 2015 (15 มิ.ย. 2558)
ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รวมพลัง Network ธุรกิจไทย ก้าวไกล สู่สากล” ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ (11 มิ.ย. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างจัดทำแฟ้มทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 35,000 แฟ้ม (8 มิ.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำแฟ้มทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 35,000 แฟ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 มิ.ย. 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2558 (8 มิ.ย. 2558)
ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 3,600 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ครั้งที่ 2 (5 มิ.ย. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 3,600 รีม (5 มิ.ย. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและพื้นที่จัดเก็บแฟ้มทะเบียนนิติบุคคล เอกสารการจดทะเบียยน งบการเงิน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 (พหลโยธิน) (3 มิ.ย. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและพื้นที่จัดเก็บแฟ้มทะเบียนนิติบุคคล เอกสารการจดทะเบียยน งบการเงิน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 (พหลโยธิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 มิ.ย. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่สากล (3 มิ.ย. 2558)
ยกเลิกการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 3,600 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (29 พ.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสาร ปรับอากาศ เพื่อใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รวมพลัง Network ธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่สากล” ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ (26 พ.ค. 2558)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รวมพลัง Network ธุรกิจไทย ก้าวไกลสู่สากล” ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 พ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th