กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสารฯ จำนวน 3,600 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (21 พ.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางซื้อกระดาษถ่ายเอกสารฯ จำนวน 3,600 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (21 พ.ค. 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2558 (8 พ.ค. 2558)
ประกาศผลสอบราคาจ้างจัดทำหรือแปลงเอกสารงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (22 เม.ย. 2558)
ประกาศผลสอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ (20 เม.ย. 2558)
ประกาศผลสอบราคาจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่อง ระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ผ่านระบบ e-learning (17 เม.ย. 2558)
ประกาศผลสอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาาต่อเนื่อง จำนวน 2,000 กล่อง (8 เม.ย. 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2558 (7 เม.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่อง ระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ผ่านระบบ e-Learseware (25 มี.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวนราคากลางจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่อง ระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ผ่านระบบ e-Learseware (25 มี.ค. 2558)
ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1) (25 มี.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำหรือแปลงเอกสารงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล้กทรอนิกส์ (23 มี.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างจัดทำหรือแปลงเอกสารงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล้กทรอนิกส์ (23 มี.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ (13 มี.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษากฎหมายเพื่อรองรับการจัดตั้งนิติบุคคลโดยบุคคลคนเดียว (13 มี.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2,000 กล่อง (13 มี.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ (13 มี.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง 2,000 กล่อง (13 มี.ค. 2558)
ประกาศผลสอบราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสื่อสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (11 มี.ค. 2558)
ประกาศผลสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) (11 มี.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th