กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ผลการประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 มี.ค. 2558)
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลการจัดระดับความน่าเชื่อถือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (6 มี.ค. 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 (6 มี.ค. 2558)
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 82 รายการ (27 ก.พ. 2558)
ประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และหมึกโทรสาร จำนวน 43 รายการ (27 ก.พ. 2558)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือคู่มือแนะนำนิติบุคคลตั้งใหม่ (23 ก.พ. 2558)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 2,500,000 แผ่น (23 ก.พ. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างโครงการสนับสนุนความพร้อมของบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสื่อมวลชน เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านโลจิสติกส์และธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (พลิกเมืองไทยสู่เมืองท่า ศูนย์กลางขนส่งและการค้าแห่งอาเซียน) (16 ก.พ. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสื่อสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (13 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสื่อสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อนิทรรศการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (13 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) (11 ก.พ. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างพัฒนาระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) (11 ก.พ. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้โครงการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น (11 ก.พ. 2558)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (9 ก.พ. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างจัดทำหนังสือคู่มือแนะนำนิติบุคคลตั้งใหม่ (6 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำหนังสือคู่มือแนะนำนิติบุคคลตั้งใหม่ (6 ก.พ. 2558)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 ก.พ. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเอกชนดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (5 ก.พ. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (5 ก.พ. 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2558 (5 ก.พ. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th