กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2558 (5 ก.พ. 2558)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครั้งที่ ๒ (29 ม.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 82 รายการ (23 ม.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 82 รายการ (23 ม.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 ม.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีสอบราคา (22 ม.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 2,500,000 แผ่น (22 ม.ค. 2558)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 43 รายการ (21 ม.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 43 รายการ (21 ม.ค. 2558)
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ม.ค. 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2557 (9 ม.ค. 2558)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบธุรกิจ (6 ม.ค. 2558)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (5 ม.ค. 2558)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (5 ม.ค. 2558)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย ผู้ประกอบธุรกิจ Online รองรับ AEC (29 ธ.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมนำเสนอธุรกิจ : Franchise Day 58 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2558 (26 ธ.ค. 2557)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ธ.ค. 2557)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๗ รายการ (19 ธ.ค. 2557)
ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 ธ.ค. 2557)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่อง งบกระแสเงินสด (Cash Flow) ผ่านระบบ e-learning ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ปีงบประมาณ 2558 (15 ธ.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th