กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ (12 ธ.ค. 2557)
ประกาศผลการสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 6,000 รีม (11 ธ.ค. 2557)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างจัดทำวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” ฉบับที่ 30-35 (ครั้งที่ 2) (9 ธ.ค. 2557)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (พค.0401) จำนวน 1,200 เล่ม (8 ธ.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) (8 ธ.ค. 2557)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2557 (4 ธ.ค. 2557)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ภายใต้โครงการอบรมการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (3 ธ.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบธุรกิจ (2 ธ.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบธุรกิจ (2 ธ.ค. 2557)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าออนไลน์ Thailand Online Mega Sale 2015 ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (28 พ.ย. 2557)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการสร้างธุรกิจ e-Commerce รายใหม่ (Start Up) กิจกรรม สร้างธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รายใหม่และพัฒนารายเดิม ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (28 พ.ย. 2557)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการออกแบบและจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (28 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ Online รองรับ AEC (27 พ.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ Online รองรับ AEC (26 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 137 รายการ (26 พ.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 137 รายการ (26 พ.ย. 2557)
ผลการสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการพัฒนาศักยภาพธุรกิจรายเดิม (Advance) กิจกรรม สร้างธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รายใหม่และพัฒนารายเดิม ภายใต้ค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (26 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2557 (20 พ.ย. 2557)
ผลการสอบราคาจ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อวิทยุ (18 พ.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 6,000 รีม (18 พ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th