กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางและการคำนวณราคากลางกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 6,000 รีม (18 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และภารกิจด้านต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (18 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างพิมพ์ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (พค.0401) จำนวน 1,200 เล่ม (14 พ.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (พค.0401) จำนวน 1,200 เล่ม (14 พ.ย. 2557)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13 พ.ย. 2557)
ผลการสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (12 พ.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า “ต้นสายปลายทางธุรกิจ” ฉบับที่ 30-35 ครั้งที่ 2 (11 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาตรวจประเมินให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ภายใต้โครงการตรวจประเมินระบบพิมพ์ออกในระบบออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนานิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านธนาคาร (11 พ.ย. 2557)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (11 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ (11 พ.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ (11 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรม ยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล โดยวิธีคัดเลือก (10 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล โดยวิธีคัดเลือก (10 พ.ย. 2557)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2557 (7 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่อง งบกระแสเงินสด (Cash Flow) ผ่านระบบ e-learning ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ปีงบประมาณ 2558 (7 พ.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่อง งบกระแสเงินสด (Cash Flow) ผ่านระบบ e-learning ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ปีงบประมาณ 2558 (7 พ.ย. 2557)
ผลการสอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (7 พ.ย. 2557)
ผลการสอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (6 พ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาร้านค้าออนไลน์ไทยสู่สากล กิจกรรมยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล โดยวิธีคัดเลือก (6 พ.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเอกชนดำเนินการบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ภายใต้โครงการอบรมการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (6 พ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th