กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลยุทธฺการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2558 (30 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อวิทยุ (30 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อวิทยุ (30 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ (ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา และนวดเพื่อสุขภาพ) ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ ภายใต้ข้อตกลง AFAS ปีงบประมาณ 2558 (30 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษากิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ (Biz Networking) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยและกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC (29 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบ แฟรนไชส์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ ปีงบประมาณ 2558 (29 ต.ค. 2557)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ (28 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษากิจกรรมสร้างกลุ่มเครือข่ายสมาคมการค้า ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยและกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC (27 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาคมการค้า ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยและกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC (27 ต.ค. 2557)
ผลการประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจไทยรองรับ AEC (Advance Professional Entrepreneur) (20 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาสร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur) (20 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (16 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (16 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (16 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต ประจำปีบประมาณ 2558 (16 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างจัดทำวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า "ต้นสายปลายทางธุรกิจ" ฉบับที่ 30-35 (16 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (16 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต ประจำปีบประมาณ 2558 (16 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า "ต้นสายปลายทางธุรกิจ" ฉบับที่ 30-35 (16 ต.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th