กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14 ต.ค. 2557)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 68 เครื่อง (14 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (7 เครื่อง) ครั้งที่ 2 (14 ต.ค. 2557)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (7 เครื่อง) (10 ต.ค. 2557)
สอบราคาซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2558 (10 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อน้ำดื่ม ปีงบประมาณ 2558 (10 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (9 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (9 ต.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และฟิล์มเครื่องโทรสาร จำนวน ๙ รายการ (6 ต.ค. 2557)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และฟิล์มเครื่องโทรสาร จำนวน ๙ รายการ (6 ต.ค. 2557)
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง (3 ต.ค. 2557)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2557 (2 ต.ค. 2557)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2558 ตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ซ.2/2558 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557 (1 ต.ค. 2557)
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30 ก.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคารกลางเช่าอาคารโกดังเพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปีงบประมาณ 2558 (23 ก.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางเช่าอาคารแอมเพิลทาวเวอร์ เพื่อใช้เป็นอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 ปีงบประมาณ 2558 (23 ก.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางเช่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 เพื่อใช้เป็นอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 ปีงบประมาณ 2558 (23 ก.ย. 2557)
ร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) การประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 ก.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน ชั้น 11 โซน D อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (19 ก.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th