กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ผลการสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้นจำนวน 9 เครื่อง (19 ก.ย. 2557)
ผลการประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 ก.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่ 2 (18 ก.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (7 เครื่อง) (18 ก.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ (7 เครื่อง) (18 ก.ย. 2557)
ประกาศผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยห้อง Data Center ระบบปรับอากาศและสำรองไฟฟ้า (17 ก.ย. 2557)
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1,000 กล่อง (16 ก.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1,000 กล่อง (16 ก.ย. 2557)
ประกาศจังหวัดชลบุรีเรื่องยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเมืองพัทยา (16 ก.ย. 2557)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 ก.ย. 2557)
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเมืองพัทยา (12 ก.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างพิมพืกระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 2,857,000 แผ่น (12 ก.ย. 2557)
ประกาศจังหวัดชลบุรีเรื่องสอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเมืองพัทยา (12 ก.ย. 2557)
ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 68 เครื่อง (11 ก.ย. 2557)
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดซื้อน้ำดื่ม ปีงบประมาณ 2558 (10 ก.ย. 2557)
สอบราคาซื้อน้ำดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2558 (10 ก.ย. 2557)
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 49 เครื่อง (9 ก.ย. 2557)
รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 (พหลโยธิน) และเขต 3 (รัชดาภิเษก) (4 ก.ย. 2557)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ก.ย. 2557)
ร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 68 เครื่อง (3 ก.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th