กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 422 เครื่อง (3 ก.ย. 2557)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2557 (3 ก.ย. 2557)
ราคากลางการขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 89 เครื่อง (2 ก.ย. 2557)
ยกเลิกการสอบราคาซื้อน้ำดิ่ม ประจำปีงบประมาณ 2558 (2 ก.ย. 2557)
สอบราคาการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 9 เครื่อง (1 ก.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 9 เครื่อง (1 ก.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 รวม 6 แห่ง (29 ส.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยห้อง Data Center ระบบปรับอากาศและสำรองไฟฟ้า (27 ส.ค. 2557)
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยห้อง Data Center ระบบปรับอากาศและสำรองไฟฟ้า (27 ส.ค. 2557)
ประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 ส.ค. 2557)
ประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 ส.ค. 2557)
ขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 89 เครื่อง (22 ส.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 68 เครื่อง (21 ส.ค. 2557)
ร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) การประกวดราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20 ส.ค. 2557)
ร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 ส.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างดำเนินการจัดงานพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2556 (15 ส.ค. 2557)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านสำนักงานสาขาของกรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (14 ส.ค. 2557)
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 49 เครื่อง (14 ส.ค. 2557)
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ รวม 49 เครื่อง ปีงบประมาณ 2558 (14 ส.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (8 ส.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th