กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษากิจกรรม e-Business Consulting Center โดยวิธีคัดเลือก (9 ก.ค. 2557)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ก.ค. 2557)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2557 (7 ก.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาเอกชนจัดหารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รวมพลัง Network ธุรกิจไทยสู่สากล” กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่สากล (4 ก.ค. 2557)
สอบราคาจ้างทำหนังสือรายงานประจำปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2557 (1 ก.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2557 (1 ก.ค. 2557)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านสำนักงานสาขาของกรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 มิ.ย. 2557)
ผลการสอบราคาจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ (26 มิ.ย. 2557)
ผลการสอบราคาจัดจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (25 มิ.ย. 2557)
ผลการประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน e-Commerce Day 2014 (19 มิ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ หนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) ผ่านสำนักงานสาขาของกรม (18 มิ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างทำแฟ้มทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 46,000 แฟ้ม (16 มิ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 1,850,000 แผ่น (13 มิ.ย. 2557)
ผลการผลการสอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม จำนวน ๑๐,๘๐๐ รีม (12 มิ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ (9 มิ.ย. 2557)
สอบราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสำนักงานบัญชีคุณภาพ (9 มิ.ย. 2557)
ประกวดราคาจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 มิ.ย. 2557)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2557 (6 มิ.ย. 2557)
ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (3 มิ.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (3 มิ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th