กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (3 มิ.ย. 2557)
สอบราคาการจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (3 มิ.ย. 2557)
ผลการผลการสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (Authentication Appliance) (29 พ.ค. 2557)
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกเครื่องโทรสาร จำวน 31 รายการ (26 พ.ค. 2557)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (26 พ.ค. 2557)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (26 พ.ค. 2557)
ประกวดราคาจัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน e-Commerce Day ๒๐๑๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26 พ.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบข้อมูบประวิติศาสตร์ (23 พ.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างที่ปรึกษากิจกรรม Online Store & Shop (23 พ.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 10,800 รีม (20 พ.ค. 2557)
สอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 10,800 รีม (20 พ.ค. 2557)
ร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน e-Commerce Day 2014 (16 พ.ค. 2557)
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง (16 พ.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างเอกชนดำเนินการจัดงาน " e-Commerce Day 2014" (14 พ.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร (12 พ.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (Authentication Appliance) (2 พ.ค. 2557)
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (Authentication Appliance) (2 พ.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 31 รายการ (2 พ.ค. 2557)
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 31 รายการ (2 พ.ค. 2557)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2557 (1 พ.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th