กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานสำนักทะเบียนธุรกิจ ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (29 เม.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อตามโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (28 เม.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการปรับปรุงระบบการรับแจ้งการจัดเก็บข้อมูลผู้ทำบัญชี การเชื่อมโยงข้อมูลผู้สอบบัญชี (25 เม.ย. 2557)
ผลการประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ภายใต้ค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 เม.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางการดำเนินโครงการสร้างความมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนมุมมองในการสื่อสาร ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับสื่อมวลชน เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจ (23 เม.ย. 2557)
สอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1,000 กล่อง (23 เม.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1,000 กล่อง (23 เม.ย. 2557)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (17 เม.ย. 2557)
ขายทอดตลาดรถยนต์ที่เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 3 คัน (2 เม.ย. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างเหมาบันทึกการนำส่งและจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) งบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เข้าระบบคอมพิวเตอร์ (1 เม.ย. 2557)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2557 (1 เม.ย. 2557)
ร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ภายใต้ค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล ครั้งที่ 2 (14 มี.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 2,000,000 แผ่น (13 มี.ค. 2557)
ยกเลิกการสอบราคาซื้อติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 (11 มี.ค. 2557)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 (11 มี.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างตรวจประเมินคุณภาพสำนักงานบัญชีภายใต้โครงการ “เส้นทางสู่สำนักงานบัญชีคุณภาพ” ณ สถานประกอบการ จำนวน 23 สำนักงาน (7 มี.ค. 2557)
ร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR) ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ภายใต้ค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (7 มี.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) (6 มี.ค. 2557)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2557 (4 มี.ค. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการตลาดธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 มี.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th