กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการซื้อติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 (24 ก.พ. 2557)
สอบราคาซื้อติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 (24 ก.พ. 2557)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่สากล ภายใต้ค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20 ก.พ. 2557)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ (ครั้งที่ 2) (17 ก.พ. 2557)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2557 (13 ก.พ. 2557)
ผลการสอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต (10 ก.พ. 2557)
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่สากล ภายใต้ค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ก.พ. 2557)
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่สากล ภายใต้ค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ก.พ. 2557)
ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ก.พ. 2557)
ผลการสอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อวิทยุ (6 ก.พ. 2557)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างเหมาจัดหาสถานที่การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (31 ม.ค. 2557)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่สากลภายใต้ค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (27 ม.ค. 2557)
เปลี่ยนแปลงสถานที่รับเอกสารและยื่นซองสอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อวิทยุ (24 ม.ค. 2557)
เปลี่ยนแปลงสถานที่รับเอกสารและยื่นซองสอบราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต (24 ม.ค. 2557)
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุเครื่องโทรสาร จำนวน 93 รายการ (23 ม.ค. 2557)
ผลการประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22 ม.ค. 2557)
ขยายเวลารับและยื่นซองสอบราคา กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา สอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต โดยวิธีสอบราคา (16 ม.ค. 2557)
เปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นซองการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปรกรณ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16 ม.ค. 2557)
ขยายเวลารับและยื่นซองสอบราคา กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา สอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อวิทยุ โดยวิธีสอบราคา (16 ม.ค. 2557)
เลื่อนวันยื่นซองประกวดราคา และเลื่อนกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื่องต้นเข้าเสนอราคา การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปรกรณ์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (13 ม.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th