กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานการให้บริการ (11 ธ.ค. 2556)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ (11 ธ.ค. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (11 ธ.ค. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ (11 ธ.ค. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) จำนวน 2 หลักสูตร ปีงบประมาณ 2557 (6 ธ.ค. 2556)
สอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) จำนวน 2 หลักสูตร ปีงบประมาณ 2557 (6 ธ.ค. 2556)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2556 (4 ธ.ค. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างพิมพ์รายงานข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2556 (3 ธ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ภายใต้โครงการพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพ (3 ธ.ค. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างเหมาบำรุงรักษางานการให้บริการ (29 พ.ย. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ (29 พ.ย. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างพิมพ์หนังสือ "ข้อมูลการจัดตั้งธุรกิจในฐานะคนต่างชาติของอาเซียน" (28 พ.ย. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างที่ปรึกษากฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญี ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทย (26 พ.ย. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างเหมาระบบการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) (21 พ.ย. 2556)
สอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1,000 กล่อง (20 พ.ย. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการพัฒนาระบบให้บริการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Registration (15 พ.ย. 2556)
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 พ.ย. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างทำวารสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า "ต้นสายปลายทางธุรกิจ" ฉบับที่ 24-29 (14 พ.ย. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างพิมพ์กระดาษโลโก้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 3,000,000 แผ่น (13 พ.ย. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ภายใต้โครงการพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพ (8 พ.ย. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th