กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

สอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Courseware) ภายใต้โครงการพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพ (8 พ.ย. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างกิจกรรม การสร้างธุรกิจ e-Commerce ภายใต้ค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (7 พ.ย. 2556)
สอบราคาจ้างกิจกรรม การสร้างธุรกิจ e-Commerce ภายใต้ค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สู่สากล (7 พ.ย. 2556)
ผลการสอบราคาจัดซื้อเครื่องพับและบรรจุซองจดหมายอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (7 พ.ย. 2556)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2556 (6 พ.ย. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างเหมาระบบการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่ออนไลน์ (e-Learning) (30 ต.ค. 2556)
สอบราคาจ้างเหมาระบบการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) (30 ต.ค. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการพัฒนานวัตกรรมก้าวนำ AEC (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวารสาร) (25 ต.ค. 2556)
สอบราคาจ้างจัดทำวารสารกรมพัมนาธุรกิจการค้า "ต้นสายปลายทางธุรกิจ" ฉบับที่ 24 - 29 (25 ต.ค. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ธุรกิจบริการสุขภาพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานคุณธุรกิจบริการเป้าหมาย ภายใต้ค่าใช้จ่ายสร้างความเข้มแข็งธุรกิจในระบบแฟรนไชน์ ปีงบประมาณ 2557 (21 ต.ค. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (21 ต.ค. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างที่ปรึกษายกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ (21 ต.ค. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากลยุทธ์การตลาดธุรกิจแฟรนไชส์สู่สากล (21 ต.ค. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างที่ปรึกษายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ISO (21 ต.ค. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างที่ปรึกษายกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจขนส่งสินค้าทางถนนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่่องกับการให้บริการโลจิสติกส์มาตรฐานคุณภาพ (21 ต.ค. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (21 ต.ค. 2556)
ยกเลิกการสอบราคาจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ครั้งที่ 2 (15 ต.ค. 2556)
สอบราคาซื้อเครื่องพับและบรรจุซองจดหมายอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (14 ต.ค. 2556)
ราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (8 ต.ค. 2556)
ผลการสอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 8,800 รีม (8 ต.ค. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th