กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 128 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28 ส.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 500 กล่อง (26 ส.ค. 2556)
ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) การจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง (23 ส.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อน้ำดื่ม (22 ส.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 รวม 6 แห่ง (21 ส.ค. 2556)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 2 และเขต 3 (16 ส.ค. 2556)
ราคากลางและการคำนาณราคากลางในการจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการพัสดุ (15 ส.ค. 2556)
ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 128 ชุด (ครั้งที่ 2) (15 ส.ค. 2556)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2556 (7 ส.ค. 2556)
สอบราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เทปพิมพ์อักษร และหมึกเครื่องโทรสาร จำนวน 31 รายการ (7 ส.ค. 2556)
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (2 ส.ค. 2556)
ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 128 ชุด (2 ส.ค. 2556)
สอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 500 กล่อง (1 ส.ค. 2556)
สอบราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 9,000 ถัง (1 ส.ค. 2556)
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 425 เครื่อง (1 ส.ค. 2556)
ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 7 คัน (ครั้งที่ 3) (26 ก.ค. 2556)
ผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) จำนวน 12 ชุด (25 ก.ค. 2556)
ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จำนวน 128 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 ก.ค. 2556)
ประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 42,767 กิโลกรัม (24 ก.ค. 2556)
ประกวดราคาขายเอกสารและกระดาษที่มิได้ใช้ประโยชน์แล้ว น้ำหนักประมาณ 42,767 กิโลกรัม (24 ก.ค. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th