กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เพจผู้บกพร้องทางสายตา image เว็บภาษาอังกฤษ image เว็บภาษาไทย image ขนาดตัวอักษร ขนาดเล็ก ขนาดมาตรฐาน ขนาดใหญ่
บริการออนไลน์
บริการข้อมูล
คลังความรู้
อบรมสัมมนา
ประกาศรายชื่อผู้บังคับหลักประกันที่มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง "มิติใหม่ทรัพย์สินทางปัญญา กับการพัฒนาผู้บังคับหลักประกัน" ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
x
ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ประจาปี 2561
x
ขอเชิญร่วมสมัครประกวดสมาคมดีเด่น ประจำปี 2561
x
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) "การใช้งานโปรแกรม e-Accounting for SMEs และบัญชีเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ" ในวันที่ี่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี) จ.ชลบุรี *ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย*
x
อ่านทั้งหมด     
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อจัดจ้าง

หมวดย่อย
   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศการขายทอดตลาด
   ประกาศผลการสอบราคา/ประกวดราคา
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1)
   ประกาศราคากลาง
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศสัญญา

ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จำนวน 1 คัน (16 ก.ค. 2556)
ผลการประกวดราคาจัดซื้อระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16 ก.ค. 2556)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2556 (9 ก.ค. 2556)
ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) การจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 7 คัน (9 ก.ค. 2556)
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 128 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ก.ค. 2556)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด จำนวน 1 คัน (27 มิ.ย. 2556)
ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 128 ชุด (26 มิ.ย. 2556)
สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) จำนวน 12 ชุด (25 มิ.ย. 2556)
ผลการสอบราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลูกดรัมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องโทรสารและลูกดรั๊มเครื่องโทรสาร จำนวน 46 รายการ (10 มิ.ย. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 500 กล่อง (6 มิ.ย. 2556)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2556 (5 มิ.ย. 2556)
ผลการสอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 22 เครื่อง (5 มิ.ย. 2556)
ผลการสอบราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 64 ลูก (5 มิ.ย. 2556)
ผลสอบราคาจ้างกิจกรรม : ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร e-Learning ให้สามารถบริการในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย (M-Learning) จำนวน 3 หลักสูตร ภายใต้โครงการสร้างนักการตลาดและพัฒนาศักยภาพกลุ่มธุรกิจรองรับ AEC ปีงบประมาณ 2556 (5 มิ.ย. 2556)
ผลการสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ (5 มิ.ย. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างการดำเนินการซ่อมแซม ขนย้าย และติดตั้งชั้นเหล็กรางเลื่อนจากคลังเก็บเอกสารบางบัวทอง ไปติดตั้งที่คลังเก็บเอกสารคลอง 10 จังหวัดปทุมธานี (31 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อโทรทัศน์ (30 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างการจัดงาน DBD e-Commerce Day 2013 ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานสากล (29 พ.ค. 2556)
ผลการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลการจัดระดับความน่าเชื่อถือธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์สร้างสรรค์การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : e-Commerce Excellence Portal ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28 พ.ค. 2556)
ผลการสอบราคาจ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านสื่อวิทยุ (27 พ.ค. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับกรม กฎหมาย ถาม - ตอบ ติดต่อกรม อื่น ๆ
ประวัติกรม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมฯ
จริยธรรม / จรรยาข้าราชการ
โครงสร้างและหน่วยงาน
ภารกิจและยุทธศาสตร์
รายงานประจำปี
รายงานต้นทุนผลผลิต
Webboard
แบบสำรวจ
คำถามที่ถามบ่อย
sitemap
เชื่อมโยงหน่วยงาน
รับสมัครงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่
e-mail
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
WebAdmin : computer@dbd.go.th